bijbel ... | diversen | gebeden | kinderen & jongeren | liturgie | pastoraal | spiritualiteit | theologie | eigen publicaties

Verborgen diepte
Zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementie
Anne Vandenhoeck, Heidi De Clercq, Bart Fivez

Het aantal dementerende ouderen neemt toe. Sommigen worden verzorgd in familiekring, steeds meer van hen verblijven in een zorgcentrum. Dat er thuis of in de instelling aandacht gaat naar lichamelijke verzorging: dat is evident. Maar wat met de psychische, sociale en spirituele dimensie van dementerende ouderen? Is daar tijd voor? En heeft het überhaupt zin om daarin te investeren?

Ja! Verborgen diepte start met een verkenning: wie is de dementerende oudere? Wat kan de zorg voor de spirituele dimensie door de pastor voor hem of haar betekenen? Het boek peilt naar haalbare en praktische manieren om met dementerende ouderen op weg te gaan. De auteurs pleiten voor aandacht en respect voor de bron van gevoelens en herinneringen van dementerenden. Meer nog dan een gezellige namiddagactiviteit organiseren, wil de pastor verder gaan, op zoek naar de zingeving bij deze ouderen. Dit boek biedt concrete praktijkvoorbeelden, werkvormen en verhelderende achtergronden voor al wie dementerende ouderen begeleidt.

Heidi De Clercq en Bart Fivez zijn pastores in RVT Betlehem in Herent. Ze zijn pioniers in de pastorale begeleiding van dementerende ouderen.
Anne Vandenhoeck is verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven en zorgde voor het globale kader.

Categorie: Pastoraal
Aantal pagina's: 232
Uitgeverij: Davidsfonds

Prijs: € 15,95
Aantal:
Terug naar overzicht