chevetogne | kartuizers | koristen van keizersberg | solesmes | varia


La Rencontre
Choeur des moines de Chevetogne

De monniken van Chevetogne zingen op deze CD de liturgie van het feest van de Ontmoeting (in het Grieks: Hypapante), dat door de Kerken van Oost en West gevierd wordt op 2 februari. Dit feest gedenkt de Opdracht van Christus in de Tempel, maar het viert een Ontmoeting die in zekere zin in de marge hiervan plaats vond en die door de evangelist Lucas verhaald wordt (Lc 2,22-38).

Het feest baadt in een atmosfeer van mysterie en vrede. Het is zowel de afsluiting van de Kersttijd (in die zin is het een ‘Mariafeest’: het gedenkt en viert een aspect van het mysterie van de Incarnatie) als de overgang naar de tijd van de Vasten en de Passie. Men zou kunnen zeggen dat de twee cycli elkaar ‘ontmoeten’. Déze Ontmoeting wordt gepersonifieerd op geheimnisvolle wijze – maar des te meer geďncarneerd – in Maria, de Moeder van Jezus.

Deze CD eindigt met drie hymnes aan Maria, de Moeder van God, corresponderend met drie plechtige momenten van elke liturgische dag (de metten, de liturgie en de completen). Wij hopen dat deze hymnen een ieder die daarnaar verlangt mogen helpen om het leven van elke dag te verlichten in een drievoudige Ontmoeting in het mysterie van Christus, door te steunen op het liturgisch rythme van de Kerk en van ons klooster.

O.l.v.: Dom Thomas Pott osb


CD: 60'40"
Ref: CH/CD 105/309
Prijs: € 19,95
Aantal:
Terug naar overzicht