Regina Coeli de Castro Lovaniensi Gebed van de maand

oktoberMijn leven zoekt een vaste weg te gaan,
zoekt houvast in de vragen van de tijd,
heeft steun gezocht. Ik hoop dat U mij leidt
en dat U met Uw wet bij mij komt staan.

U hebt Uw woorden mij tot troost gegeven,
vol vreugde mocht ik in Uw tempel staan,
nu mag ik achter U mijn wegen gaan,
mij in mijn ziel zozeer met U vervullen.

U bent de trouwe borg voor al wat leeft,
ik heb Uw woorden mij op 't hart gebonden,
om steeds te gaan met U, weg van de zonden.

Het diep vertrouwen dat U aan de mensen geeft,
is dat Uw schepping in U is geborgen,
zo zal ik gaan in vreugde, zonder zorgen.

(bij Psalm 119,11)