Regina Coeli de Castro Lovaniensi Gebed van de maand

juni

U heb ik altijd gezocht,
nog vraagt mijn hart naar U.
U gaat mijn lof te boven,
nog spreekt mijn stem Uw Naam.
Overdag roep ik U aan,
's nachts vouw ik mijn handen voor U.
U ken ik als helper en bevrijder,
U houdt mij vast door alles heen.

Bewaar mij in Uw goedheid,
troost mij met Uw Woord.
Neem de laster weg uit mijn handen,
de smaad uit mijn mond:
dan stelt U mij vrij in het leven.

(naar psalm 63)