Kalender

ACADEMIEJAAR 2014-2015

► 1 mei 2015: van Berg naar Heuvel
Op vrijdag 1 mei stapt of fietst iedereen die de lente in hoofd en hart, lijf en leden wil verwelkomen, langs mooie wegen naar Scherpenheuvel.
Bezemwagen en frisdrank worden voorzien.
Meer info: klik hier
Bekijk affiche: klik hier
Foto: klik hier

► 9 december 2014: bezoek Sinterklaas
Geraakten ze de steile berg niet op? Werd de goedheilig man een beetje vergeetachtig? Zijn de MonteCasianen niet braaf geweest dit jaar? Drie dagen na zijn verjaardag, wanneer we het niet meer verwachtten, bracht Sinterklaas ons een verrassingsbezoek. Op 9 december mochten we de Sint en zijn assistent verwelkomen tijdens onze gemeenschappelijke kotmaaltijd. Gelukkig was onze laatste kotmaaltijd van het semester voorzien van overvloedig heerlijk eten en lekkere dranken zodat onze gasten mee aan tafel konden. De Sint bleek ook elke mogelijke controverse met onze Nederlandse kotgenoten in de kiem te willen smoren en gedroeg zich uiterst politiek correct. Zo correct dat Sinterklaas zo zwart zag als roet en zijn assistent zo wit als een witte Zwarte Piet eruit kan zien. Eventjes werd het nog spannend toen de Sint voorlas uit zijn grote boek, maar gelukkig bleek dat de MonteCasianen zich ook dit jaar voorbeeldig hebben gedragen. Met chocolade voor iedereen en zijn bisschoppelijke zegen ruilde Sinterklaas en witte Zwarte Piet MonteCasino voor meer zuiderse oorden. Goede reis en hopelijk tot volgend jaar!

► 27 november 2014: lezing door Gerard Bodifée
Lezing en interactie - 'Eros & Theos. Over weten, geloven en verlangen' door astrofysicus, filosoof en publicist Gerard Bodifée.
Om 20u15 in de kapittelzaal.
Vrije bijdrage (studenten gratis)
Meer info: klik hier
Bekijk affiche: klik hier

► 19-21 september 2014: startweekend
Naar jaarlijkse gewoonte begonnen we het academiejaar met ons startweekend op de abdij van Keizersberg. Naast het maken van enkele concrete afspraken en het opstellen van de jaarplanning, kregen we de kans om elkaar en de abdijbewoners beter te leren kennen. Gezellig samen zijn, gebed, contemplatieve dialoog, deelname aan de gebedsdiensten, vrome en iets minder vrome vakantieverhalen en een goed keizersbergabdijbier om de dorst te lessen vormden de kernwoorden op zaterdag. Op zondag brachten we na de vespers een bezoek aan de sculpturen van Willy Peeters in het dominicaanse huis en de mooie tuin van Filosofenfontein en bezochten we de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen in Oud-Heverlee (Zoete Waters). In deze kapel luisterden we naar de aangrijpende en persoonlijke getuigenis van onze gids. Zij vertelde hoe haar jong overleden dochter de drijvende kracht werd achter de renovatie van de kapel. Het werd een verhaal van eenvoudige woorden, maar grote daden of hoe Onze-Lieve-Vrouw vandaag inspireert en leven geeft. Afsluiten deden we met de theatervoorstelling Stand Up - met dank aan onze buren van OPEK.ACADEMIEJAAR 2013-2014

► 1 mei 2014: fietspelgrimage Scherpenheuvel
Met al wie dat wil, fietsen we naar Scherpenheuvel en terug. Op deze tocht van ca. 70 km fietsen we onder meer langs het kasteel van Horst, de boomgaarden van Houwaert en de Demervallei.
Bezemwagen en frisdrank worden voorzien; zorg zelf voor een lunchpakket en een goede fiets (evt. regenkledij).
- Vertrek om 13u aan de abdij, terug rond 20u.
Meer info: klik hier
Bekijk affiche: klik hier

► 12 maart 2013: lezing prof. G. Vanheeswijck
Lezing en interactie - 'Actief pluralisme: hebben christenen nog recht van spreken?' door prof. Guido Vanheeswijck.
Om 20u15 in de kapittelzaal.
Vrije bijdrage (studenten gratis)
Meer info: klik hier
Bekijk affiche: klik hier

► 24 oktober 2013: lezing P. Loobuyck
Lezing en interactie - 'De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie' door prof. moraalfilosofie P. Loobuyck (UA).
Om 20u in de kapittelzaal.
Vrije bijdrage (studenten gratis)
Meer info: klik hier
Bekijk affiche: klik hier
Foto: klik hier

► 10 oktober 2013: bezoek @ Joh XXIII seminarie
foto's: klik hierACADEMIEJAAR 2012-2013

► 28 juni 2013: slotbarbecue
na de vespers van het hoogfeest

► 7 mei 2013: afsluiting semester
met een etentje & stapje in de wereld

► 1 mei 2013: fietspelgrimage Scherpenheuvel
Met al wie dat wil, fietsen we naar Scherpenheuvel en terug. Op deze tocht van ca. 70 km fietsen we onder meer langs het kasteel van Horst, de boomgaarden van Houwaert en de Demervallei.
Bezemwagen en frisdrank worden voorzien; zorg zelf voor een lunchpakket en een goede fiets (evt. regenkledij).
- Vertrek om 13u aan de abdij, terug rond 20u.
Bekijk enkele foto's: klik hier

► 17 april 2013: tegenbezoek seminariegemeenschap Johannes XXIII
Na de vespers samen met de monniken en het avondmaal verandert de kapittelzaal een klein beetje in de Sixtijnse kapel. Uit beide groepen worden twee kandidaat-pausen gekozen die moeten zien samen te werken met enkele kardinalen uit de andere groep om een eigen programma uit te werken dat vooral een antwoord moet bieden op de vraag hoe de 'nieuwe evangelisatie' nu eigenlijk moet gebeuren.
Werken de kardinalen mee, of vooral tegen? En welke ploeg is het meest overtuigend: die van de Zuid-Afrikaanse paus, of van de seminariedirecteur? Of kiezen we voor de inzichten van een protestantse landgenoot van Hadrianus VI, dan wel van een seminarist? Alle macht aan het spel en (bijwijlen hilariteit), en tegelijk ook het serieux van verschillende meningen over een belangrijke vraag…
We ronden af met de dagsluiting en een glas.

► 19 maart 2013
contemplatieve dialoog rond hfst. 57 uit de Regel van Benedictus: over de talenten van de broeders ("ambachtslieden en hun vakkennis")

► 6 maart 2013
bezoek drukkerij Halewijn in Antwerpen (Kerk & Leven, Tertio) - voorstelling dichtbundel 'De schaduw van de tijd'

► 21 februari 2013: filmavond

► 8-10 februari 2013: herbronningsweekend
Om het nieuwe semester goed in te zetten trekken we naar de benedictijnenabdij van Maria Laach (Eifel, Duitsland). Naast praktische regelingen (evaluatie en planning werkjaar) is er veel tijd voor bezinning in het mooie kader van de abdij en haar getijden, maar ook voor een contemplatieve dialoog in onze reeks rond de Regel van Benedictus (hfst. 71: de gehoorzaamheid aan elkaar). Uiteraard nemen we ook ontspanning (wandeling, gezellige avond) en onderwerpen we de abdij aan een bezoek van boven tot onder o.l.v. de enthousiaste lokale gastenpater. Zowel op de heen- als de terugweg weg brengen we een kort bezoek aan twee andere benedictijnenkloosters: het klooster St. Remacle in Wavreumont, gesticht door Keizersberg (tussen Stavelot & Malmédy) en abdij van Kornelimünster (Aken).

► 19 december 2012: kerstfeest

► 12 december 2012: eucharistieviering Leo XIII
Na deze wekelijkse studentenviering, die sommige montecasianen heel regelmatig bijwonen, krijgen we vandaag de kans ons gemeenschapskot voor te stellen.

► 9 december 2012: bezoek Sinterklaas

► 4 december 2012
Contemplatieve dialoog begeleid door p. Dirk rond hfst. 3 van de Regel van Benedictus (over de beraadslagingen met alle broeders)

► 16 november 2012: Concert 'In pace frivola' (5 jaar De Kovel)
MC woont het concert bij en zorgt mee voor het welslagen van de avond door logistieke steun.

► 29 oktober 2012
Contemplatieve dialoog rond enkele paragrafen uit de proloog van de Regel van Benedictus begeleid door p. Dirk.

► 25 oktober 2012: ontmoeting met het Johannes XXIII-seminarie
We wonen de eucharistieviering bij en na het avondmaal is er tijd voor een ontmoeting aan de hand van poëzie. Een stemmige daglsuiting een een drankje sluiten de avond af.

► 20 oktober 2012: opruimdag
Enkele plekken op kot worden onder handen genomen: keukenkasten, ramen en traphal moeten eraan geloven.

► 5-6-7 oktober 2012: startweekend
We beginnen een nieuw kotjaar met een bezinnend en ontspannend weekend in de abdij. Naast een meer uitgebreide kennis met elkaar is dit ook een gelegenheid om het gebouw beter te leren kennen tijdens een loopconferentie en een zoekspel. Daarnaast geeft p. Dirk een inleiding op onze leessessies waarin we dit jaar de Regel van Benedictus van naderbij bekijken en wonen we alle getijden bij in de abdijkerk. Op zondag trekken we stad en nemen fr. Maurice en de senpect ons op sleeptouw voor een geleide wandeling en een bezoek aan de schatkamer van de Sint-Pieterskerk.

► 3 oktober 2012: lezing
MC woont in de kapittelzaal een lezing bij door prof. Peter Adriaenssen over de noodzaak aan sociaal engagement bij jongeren, waarbij ook de rol van ouderen en de ganse samenleving ernstig bevraagd wordt. Deze lezing was een organisatie van de dienst Zin in Zorg (ZIeZO) van de Broeders van Liefde die scholen en instellingen ondersteunt in een project om jongeren warm te maken voor vrijwilligerswerk door ze goed te omkaderen.ACADEMIEJAAR 2011-2012

► 29 juni 2012: slotbarbecue
Om het academiejaar ontspannen af te sluiten houden we, na de vespers van het hoogfeest (HH. Petrus en Paulus), onze traditionele barbecue.

► 1 mei 2012: fietspelgrimage naar Scherpenheuvel
Voor onze jaarlijkse fietstocht naar Scherpenheuvel sluiten enkele vrienden 'van buitenaf' zich aan. De weergoden zijn ons niet al te slecht gezind en onder vrij aangenaam en droog weer slingert de groep tussen weilanden en boomgaarden, intussen keuvelend en genietend van de omgeving. Ter plekke is er uiteraard tijd voor een moment in de basiliek. We fietsen Leuvenwaarts via Aarschot en de Demer en tafelen tot slot samen in onze keuken.

► 18 april 2012: tegenbezoek Johannes XXIII-seminarie
Op hun beurt komen de seminaristen naar Keizersberg voor de vespers met de monniken en samen met MonteCasino brengen ze de rest van deze ontspannen avond door.

► 7 maart 2012: filmavond
We nemen deel aan de filmavond georganiseerd door Afrikafilmfestival & Missio, met inleidende lezing en vertoning van de Zuid-Afrikaanse prent 'Son of man'.
Bekijk affiche: klik hier

► 1 maart: ontmoeting met de gemeenschap van het Johannes XXIII seminarie
We zijn te gast in het Johannes XXIII seminarie voor de eucharistieviering, het avondmaal en een ontspannen ontmoeting.

► 14 februari 2012: bezoek mgr. Léonard
In het kader van zijn pastoraal bezoek aan het dekenaat Leuven doet mgr. Léonard ook de abdij een bezoek aan. Na de vrij druk bijgewoonde plechtige vespers schuiven de studenten van MonteCasino en de monnikengemeenschap samen met de aartsbisschop aan voor het avondmaal (vader abt had voortreffelijke hutsepot met Keizersberg klaargemaakt), waarna er tijd is voor een gespreksavond met mgr. Léonard. Voor deze kleinschalige en soms zeer diepgaande babbel sluiten enkele van onze vrienden en medestudenten aan.

► 10-11-12 februari 2012: herbronningsweekend
Bij de start van het tweede semester trekken we naar de abdij van Chevetogne om na blok en examens waarin het kotleven op een laag pitje staat, als groep samen te zijn voor bezinning en ontspanning. We evalueren het vorige semester en stellen de kalender voor het tweede semester samen.
Hoogtepunt op zaterdag is de fietstocht van Chevetogne naar de trappistenabdij van Rochefort, ondanks de barre kou (en dankzij het befaamde bier?). Verder nemen we deel aan het abdijleven in Chevetogne met diensten in zowel de Byzantijnse als Latijnse kerk, met uiteraard speciale aandacht voor de Byzantijnse ritus, dankzij o.a. een 'stoomcursus' door een van de monniken. We sluiten af met een bezoek aan de ruïnes van de abdij van Villers en een gezellige maaltijd in een fijne brasserie.

► 19 december 2011: kerstfeest
Adventsviering voorgegaan door p. Dirk.
Lezingen : 2 Sam. 7, 1-5.8-11.16 en Lc. 1, 26-38 (cf. 4de adventszondag B)
Hymnen: 'O come, o come Emmanuel', 'Voor kleine mensen' (naar Ps. 72), 'Verheft uw hart',
'Uit uw hemel zonder grenzen'.
Gevolgd door een gezellige feestmaaltijd mét pakjesronde.

► 8 december 2011
Hoog bezoek met mijter en staf, zij het met een beetje vertraging.
De goedheilige man had hier en daar wel wat suggesties tot verbetering en de senpect kreeg de (chocolade) zwarte piet toegespeeld, maar uiteindelijk bleken er toch geen echt stoute kinderen bij te zijn.

► 16 november 2011
MC waagt zich op glad ijs. We gaan schaatsen!

► 8 november 2011: filmavond
Das Leben der Anderen, het filmdebuut van Florian Henckel von Donnersmarck uit 2006, bekroond met o.a. de Oscar voor beste buitenlandse film in 2007. De prent, een trefzekere schildering van menselijkheid die het haalt op totalitarisme, werd ten zeerste gesmaakt door de Montecasianen.
Bekijk trailer: klik hier

► 18 oktober 2011: lezing Peter Schmidt
De kruisweg van A. Demeulemeester tussen traditie en vernieuwing.

► 7-8-9 oktober 2011: Startweekend
Kruisweg en Muziek van de stilte
Naast verdere kennismaking met elkaar en de abdijgemeenschap (diensten in de kerk, maaltijden, gezellig samenzijn) en praktische afspraken (planning) woonden we het concert door 'Gospodi' (dat oud-montecasiaan Pieter Stevens binnen zijn rangen telt) in de abdijkerk bij en gaf p. Dirk een wandelconferentie bij de kruisweg van A. Demeulemeester die tentoon staat in de pandgang. Op zondagmiddag kwamen de monniken op de koffie en gingen we naar Zoutleeuw voor een uitgebreid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk en haar vele kunstschatten. Afsluiten deden we met een mosselsouper in diezelfde stad.

► 29 september 2011
Bijwonen van de evocatie 'Stil over-wegen' in het kader van de 'Kruisweg van de stilte'ACADEMIEJAAR 2010-2011

► 26 juni 2011
Na de vespers met de monniken houden we onze slotbarbecue. Alweer een academiejaar voorbij...

► 6 mei 2011: Fietspelgrimage naar Scherpenheuvel
Als afsluiter van het academiejaar organiseert MonteCasino een fietstocht naar Scherpenheuvel. Enkele vrienden van de abdij nemen de uitnodiging aan en vergezellen ons.
13u00 - 20u00
meer info: flyer (.doc) | affiche (.png)

► 28 april 2011: Lezing georganiseerd door MonteCasino
Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek 'Welke Kerk? Vandaag en morgen' nodigen we Jurgen Mettepeningen uit voor een relatief druk bijgewoonde avond waarin de spreker schetst welke uitdagingen de katholieke Kerk volgens hem te wachten staan en wat daarin haar sterktes en zwaktes zijn.

► 14 maart 2011: Filmavond 'Des hommes et des dieux'
Vertoning van de film na een korte inleiding over de betekenis van het 'dagelijkse martelaarschap' van de monnik en de band van het leven en de dood van de zeven Algerijnse trappisten met Christus' menswording en kruis, Zijn en onze bestemming.

► 3 maart 2011: Huisconcert Johan Verminnen
Samen met pedastudenten, monniken en vrienden van de abdij genieten we van een avond Nederlandstalige muziek.

► 11-12-13 februari 2011: Herbronningsweekend
Om het tweede semester in te zetten trekken we naar Brugge voor een tocht langs verschillende religieuze gemeenschappen en bewegingen. Staan op het programma: het Grootseminarie, de Karmel waar we verblijven in bezinningshuis Sarephta (inleiding, vespers en eucharistie, kotvergadering, hoogmis op zondag), het Zevenkerkse Bijbelhuis, de abdij van Steenbrugge, de zusters benedictinessen van St.-Godelieve ofte 'de Boeverie' (rondleiding door moeder Sabien door het kloosterpand met werk van o.a. Toni Zenz, vespers), de St-Mischielsbeweging (eucharistie) en de broeders trappisten van St.-Sixtus, Westvleteren (wandelconferentie op de bouwwerf en vespers). Tussen dat alles snuiven we ook de sfeer in Brugge op en is er tijd voor een frisse pint. We eindigen in Leuven met... frietjes!

► 23 December 2010
Op de voorlaatste dag van de kerstnoveen (en dus ook van de Advent) houdt Monte Casino zijn jaarlijkse kerstfeest. Na de eucharistieviering waarin p. Dirk voorgaat en onze priester-studenten concelebreren, schuiven we aan. Ook pakjes onder de kerstboom ontbreken uiteraard niet.

► 17 november 2010: Lezing
Bijwonen van de voorstelling van het boekje 'Evangelielezingen voor de zondagsvieringen volgens de Lectio Divina' (A-jaar, Mattëus) door het Vlaamse Bijbelgenootschap. Conferenties door onze eigenste pater Dirk Hanssens en door Jean Bastiaens (Bijbeldienst Bisdom Brugge en Bijbelhuis Zevenkerken).

► 11 november 2010: Grote schoonmaak
De montecasianen maken van de verlofdag gebruik om enkele gemeenschappelijke ruimten op te ruimen en te poetsen. Onder andere onze keuken en onze kapel met bijhorende sacristie worden aangepakt. Broeder-koster wordt blij gemaakt met verloren gewaande kazuifels.

► 12 oktober 2010: Boekvoorstelling
Bijwonen van de voorstelling door kunsthistoricus Dimitri De Maesschalck van zijn kunstboek 'Vlaanderen in de kunst' (uitg. Davidsfonds) in de kapittelzaal van de abdij.

► 1-2-3 oktober 2010: Startweekend
Nieuwe montecasianen worden wegwijs gemaakt in de materiële en immateriële aspecten van het leven op Monte Casino en Keizersberg en maken kennis met de kotgenoten. Naast kotvergaderingen en de diensten in de abdijkerk is er een conferentie over het monastieke leven door p. Dirk, terwijl we ook paraat staan voor de officiële opening van 'onze' tuin als stadspark. Als afsluiter trekken we zondagmiddag naar het gloednieuwe Magrittemuseum in Brussel en eindigen we met... frietjes!ACADEMIEJAAR 2009-2010

► 14 mei 2010: Fietspelgrimage naar Scherpenheuvel
Als afsluiter van het academiejaar organiseert MonteCasino een fietstocht naar Scherpenheuvel. Iedereen kan hier vrij aan deelnemen en is van harte welkom!
13u00: verzamelen aan de hoofdingang Abdij Keizersberg
13u15: vertrek fietstocht
16u00 - 18u00: Scherpenheuvel
20u30: terug in de abdij

► 12-13-14 Februari 2010: 2e MC weekend
Bezinningsweekend in Orval

► 28 Januari 2010: Filmavond
20u: vertoning van PHILADELPHIA (met o.a. Tom Hanks)
Bekijk trailer

► 16 December 2009
19u Kerstviering
20u Kerstdiner

► 25 November 2009: MonteSera - Lezing
DE POSTKYOTO DUIF
Lezing door Jonas Slaats

► 9 November 2009: MonteSera - Lezing
EEN ONMETELIJKE SCHATKAMER. LECTIO DIVINA
Lezing door Jean Bastiaens
om 20u00 in de kapittelzaal Abdij Keizersberg.

► 15 oktober 2009: MonteSera - Causerieavond
HOE WORDEN STUDENTEN TOPTALENTEN?
Lezing door prof. dr. Piet Jansssen
om 20u00 in de kapittelzaal Abdij Keizersberg.
Inkom: 2,- EUR (studenten gratis)

► 9-10-11 Oktober 2009: 1e MC weekend
Kennismakingsweekend in de abdij

► 18-20 september 2009: openingsweekend MC 09
De nieuwe leden worden ingewijd in de geheimen en rituelen van MC.
Met o.a. bezoek aan het cultureel evenment Start!09 (30cc)ACADEMIEJAAR 2008-2009

► 28 mei 2009: nieuw praesidium
Na gebed tot de heilige Geest en na het raadplegen van alle leden van MC
is er op woensdag 27 mei 09 een nieuw praesidium gekozen:
Senpect: Levi Corthauts

► 27 mei 2009: Pinksterdienst + verkiezing
Pinkstergebedsdienst voor alle studenten van MC,
om 21u00 in de kapel van MC, daarna verkiezing van nieuw praesidium.

► 28 april 2009: Debatavond
HOE LANG DUREN ZEVEN DAGEN?
Debatavond: Creationisme - Bijbels Scheppingsgeloof
om 20u00 in de kapittelzaal Abdij Keizersberg.
Inkom: 2,- EUR (studenten gratis)

► 6 -7 -8 februari 2009: Bezinningsweekend
Bezinningsweekend bij de trappisten van Scourmont
+ bezoek aan de ruïnes van de abdij van Villers.

► 14 december 2008: Adventsviering
Adventsviering gevolgd door kerstfeestje.

► 17 november 2008: 'Oprecht Bewogen'
MonteSera: 'Oprecht Bewogen'
Uitreiking van de tweejaarlijkse prijs van het religieuze boek.
Om 20u in de kapittelzaal.

► 3 - 4 - 5 oktober 2008: Bezinningsweekend
Bezinningsweekend in Abdij Keizersberg.
Thema: 'Vorm is Inhoud'
met o.a. bezoek aan Museum Felix De Boeck in Drogenbos.ACADEMIEJAAR 2007-2008

► 2 mei 2008: Fietspelgrimage naar Scherpenheuvel
Als afsluiter van het academiejaar organiseert MonteCasino een fietstocht naar Scherpenheuvel. Iedereen kan hier vrij aan deelnemen en is van harte welkom!
13u30: vertrek aan de hoofdingang Abdij Keizersberg
16u00 - 18u00: Scherpenheuvel
21u00: terug in de abdij

► 17 april 2008: De kracht van de Stilte
Kennismaking met de spiritualiteit van de kartuizers.
Lezing met beeldmateriaal en filmfragmenten uit 'Die große Stille' (Philip Gröning) door Tim Peeters.
Om 20u00 in de kapittelzaal.

► 8-9-10 februari 2008: Bezinningsweekend
Bezinningsweekend over 'Monastieke Spiritualiteit' in de Sint Willibrordsabdij (Slangenburg) te Doetinchem (NL).

► 20 december 2007: Adventsviering
Adventsviering MonteCasino, gevolgd door kerstfeestje.

► 4 oktober 2007: Boekvoorstelling
MonteSera: Boekvoorstelling 'Geen adem behalve DE adem' van Jonas Slaats (oud-student MonteCasino).ACADEMIEJAAR 2006-2007

► 1 mei 2007: Afsluitende activiteit
Broodmaaltijd, gevolgd door de film 'The Mission' (ingeleid door Pieter Stevens), daarna een korte dagsluiting.

► 26 maart 2007: Ontmoeting
Ontvangst van en kennismaking met E.H. Johan Vanpee, de nieuwe pastoor van UP. Broodmaaltijd gevolgd door dagsluiting.

► 7 maart 2007: Vastenconferentie
Vastenconferentie 'De reis naar binnen', door p. Dirk in de kapittelzaal.

► 28 februari 2007: Lezing
Lezing 'Santiago de Compostela' in de kapittelzaal door Dhr. Notaris Luc Van Eeckhoudt (oud-student Studium).

► 21 februari 2007
Aswoensdagviering met asoplegging.

► 16-17-18 februari 2007: Bezinningsweekend
Tweede bezinningsweekend, met conferentie door pater Dirk: 'Het priesterschap der gelovigen' op vrijdagavond 16/2.

► 20 december 2006
Adventsviering MonteCasino, gevolgd door kerstfeestje.

► 14 december 2006
'Mensen in Bethlehem'
Zang- en poëzietheater rond het boek Ruth in de Abdijkerk. (n.a.v. Bijbelronde Vlaanderen)

► 30 november 2006
Culturele avond 'Brood en Spelen'.
Programma: film 'Gladiator', voorafgegaan door een korte conferentie over gladiatoren en spektakelshows in de Romeinse amfitheaters en inleiding op de film (door Paul De Zutter).

► 25 oktober 2006
Byzantijnse vespers met Rev. Father David Pratt, ter nagedachtenis van onze overleden familieleden en vrienden.

► 13-14-15 oktober 2006
Verdiepingsweekend te Westmalle: 'Verminderd geloof = vermeerderd bijgeloof'
met o.a. grote fietstocht langs verschillende abdijen: Westmalle, Brecht, Zundert, Tongerlo.ACADEMIEJAAR 2005-2006

► 10-11-12 februari 2006
Verdiepingsweekend bij de trappisten in Orval.
Met bezoek aan de benedictijnen van Clervaux.

► 11 november 2005
vanaf 9.30u: Taizé Ontmoetingsdag in Abdij Keizersberg en St.-Jan-de-DoperKerk.

► 17 oktober 2005
16.30u: voetbal: MonteCasino - Bijbelschool Heverlee.ACADEMIEJAAR 2004-2005

► 3 juli - 10 juli 2005
MonteCasino in Ierland.

► 4 mei 2005
Eindejaarsfeest MonteCasino.
Plaats: Bijbelschool te Heverlee.
Met: diner + conferentie door prof. Elmer J. Thiessen uit Canada.

► 7 maart 2005
Mgr. Josef De Kesel, hulpbisschop voor het Brusselse vicariaat, brengt een bezoek aan MonteCasino. Na het avondmaal geeft hij een conferentie: 'Kansen tot geloof voor jongeren'.

► 18 - 19 - 20 februari 2005
Verdiepingsweekend in bezinningshuis "Ter Fonteine" te Brugge.
Met bezoek aan de abdij van Male en priorij Bethanië te Loppem + fietstocht van 60 km.

► 11 november 2004
vanaf 10.00u: Taizé Ontmoetingsdag in Abdij Keizersberg en St.-Jan-de-DoperKerk.ACADEMIEJAAR 2003-2004

► 30 april 2004
Sluiting van het MonteCasino-jaar 2003-2004 in het Amerikaans College.
Eucharistieviering met kardinaal Schotte.

► 15 maart 2004
21.00u: Taizéviering in de Abdijkerk

► 12 maart 2004
05.00u: ochtendwake van de universitaire parochie in de Abdijkerk.
06.45u: ochtendgebed met de monniken.
07.30u: mogelijkheid tot ontbijt.

► 13 - 14 - 15 februari 2004
Abdijweekend te Chevetogne.
+ bezoek aan trappisten van Rochefort en gemeenschap Tibériade te Lavaux-Sainte-Anne.