Concept

De naam MonteCasino verwijst naar Monte Cassino, de plaats in Italiƫ waar de H. Benedictus zijn leefregel schreef voor monniken. Dat testament bleek een handig instrument tot de cultuurverbreiding en -verfijning in Europa en de rest van de wereld. Niet voor niets werd Benedictus in 1964 uitgeroepen tot patroon van Europa.

De monniken van Abdij Keizersberg willen aan een relatief kleine groep studenten, ingeschreven aan de K.U.Leuven of aan een Leuvense hogeschool, een mogelijkheid bieden om aan hun studietijd en -verblijf in Leuven een meerwaarde te geven. Hun 'kot' in de abdij situeert zich immers binnen het kader van de benedictijnse spiritualiteit. Hierdoor worden deze studenten geconfronteerd met de contemplatieve levenswijze van de monniken. Deze confrontatie kan dan ook onvermoede bronnen aan het licht brengen - bronnen om van te leven en te werken in dienst van de samenleving.

MonteCasino is kleinschalig van opzet (casino: klein huis), maar laat zich opmerken in het aanbod van gemeenschapshuizen in Leuven (monte: berg). Doel: het vormen van een hechte studentengemeenschap met een uitgesproken christelijke identiteit en een dito vorm van getuigenis. De monnikengemeenschap is daartoe een stimulans en een steun.

De bewoners van MonteCasino nemen hun engagement t.a.v. de gemeenschapsvorming en de religieuze verdieping (en uitstraling) dan ook ernstig. In hun studentenleven laten ze dit dan ook primeren.