Regina Coeli de Castro Lovaniensi Liturgisch Centrum - Uitgaven Catechese

(Prijzen onder voorbehoud)

Catechese: vormsel e.a.

Titel:         De bronzen klok.
                Parochiale vormselcatechese.
Uitgeverij:  Patmos - Pelckmans.

Prijs:  handleiding: € 17,10
          werkboek: € 7,31

Titel:         Een droom van een wereld.
                Vijf catecheseprojecten rond de bergrede.
                Zestien bijeenkomsten in het eerste jaar.

Werkgroep Parochiale Vormselcatechese Meetjesland en Leiestreek, 1997.

Prijs:  handleiding: € 8,00
          werkmap: € 5,75
          cassette: € 8,20

Titel:         Geroepen, Gezonden, Verbonden.
                Drie catecheseprojecten over Doopsel, Vormsel, Eucharistie.

Werkgroep Parochiale Vormselcatechese Meetjesland en Leiestreek, 1998.

Prijs:  handleiding: € 10,00
          werkmap: € 5,60
          cassette: € 8,20

Titel:         Gaan - de - Weg.
                Kerk vormen met jongeren op weg naar het vormsel.
Uitgeverij:  Pastoraal Informatiecentrum - Hasselt

Prijs:  handleiding + werkmap: € 13,45

Auteur:     Paul Pas
Titel:         Geboeid door Jezus.
                Voorbereiding op het vormsel.
Uitgeverij:  Liturgisch Centrum "Edelweiss" - Antwerpen

Prijs:  handboek: € 5,95
          werkmap: € 3,22

Auteur:     Marcel van der Vlugt
Titel:         Hoe bestaat het ...!?
                Vormselproject.
Uitgeverij:  Werkgroep Liturgie Heeswijk

Prijs:  handleiding: € 4,70
          werkmap: € 5,20

Titel:         Kerk gebeurt ...
                ... waar mensen leven naar de Blijde Boodschap
Uitgeverij:  De Wijngaard - Brugge

Prijs:  werkdossier: € 4,34
          werkmap: € 4,46

Auteur:     Lutgart Stockbroekx
Titel:         Een landschap van vrede.
                Catecheseproject voor kinderen van 10-11 jaar.
Uitgeverij:  Castrum vzw - Liturgisch Centrum - Leuven

Prijs:  € 8,80

Titel:         Meer dan een dag.
                Vormselvoorbereiding bij mentaal gehandicapte kinderen.
Uitgeverij:  Castrum vzw - Liturgisch Centrum - Leuven

Prijs:  € 12,27

Titel:         Wij komen samen.
                Als voorbereiding van "Samen op weg naar het Licht".
Uitgeverij:  De Wijngaard - Brugge

Prijs:  handleiding: € 1,49
          werkmap: € 2,73

Titel:         Samen op weg naar het licht.
                Parochiale catechese bij de voorbereiding op vormsel.
Uitgeverij:  De Wijngaard - Brugge

Prijs:  handleiding: € 4,46
          werkmap: € 3,10

Titel:         Schoorvoeten.
                Krikdagen voor een vormend gebeuren met jongeren.
Uitgeverij:  Chirojeugd Vlaanderen - Parochiale Jeugdzorg

Prijs:  handreiking (volume één en twee): € 12,89
          werkmateriaal: € 2,48

Auteur:     Lutgart Stockbroekx
Titel:         Stappen ten leven.
                Een voettocht naar het land van belofte.
Uitgeverij:  Castrum vzw - Liturgisch Centrum - Leuven

Prijs:  handleiding voor catechisten: € 9,79
          handleiding voor jongeren: € 4,33

Titel:         Zevenmaal vieren ...
                Vormselvoorbereiding.
Uitgeverij:  Brussels Catechesehuis

Prijs:  begeleidersboek: € 3,00
          werkboek: € 3,50
          CD met zeven liederen voor vormselviering: € 9,00

Titel:         Altijd iets te vieren.
                zakboekje voor de catechist.

Uitgeverij:  Halewijn

Prijs:  € 9,00

Auteur:     Stef Desodt

Titel:         Je geloof doorgeven, hoe doe je dat?

Uitgeverij:  Averbode

Prijs:  € 12,95

Auteur:     Stef Desodt
Titel:         Wat is dat in godsnaam?
                Religieuze begrippen verklaard.

Uitgeverij:  Halewijn

Prijs:  € 17,90

Auteur:     Iny Driessen

Titel:         Goed gevormd?
                werkboekje voor vormelingen.

Uitgeverij:  Halewijn

Prijs:  € 1,25

Titel:         Ik vergeet je nooit!
                geschenkboekje voor vormelingen.

Uitgeverij:  Halewijn

Prijs:  € 1,25

Titel:         Maar wie ís God?
                150 antwoorden op vragen van kinderen.

Uitgeverij:  Kwintessens - KBS/VBS

Prijs:  € 22,50

Auteur:     (red.) Ria Dereymaeker en Luc Devisscher
Titel:         Parabels? Parabels!
                Luister-, lees- en werkboek met gratis CD
                bij een vertelprogramma van Francis Verdoodt en Marcel Sterckx.

Uitgeverij:  KBS/VBS

Prijs:  € 14,50

Titel:         Geloven nú.
                Catechese-methode met materiaal voor geloofsgesprekken
                op basis van bijbelverhalen en een religieuze persoonlijkheid.
Uitgeverij:  KBS/VBS

Prijs:  € 10,00

Titel:         Geloven nu. (Deel 2)
                Catechese-methode met materiaal voor geloofsgesprekken
                op basis van bijbelverhalen en een religieuze persoonlijkheid.
Uitgeverij:  KBS/VBS

Prijs:  € 10,00

Dit aanbod is verkrijgbaar in het Liturgisch Centrum.